"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2016 Yılı Eylül Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar genel olarak normalinden ve geçen yıl Eylül ayı yağışından fazla olmuştur.

Eylül ayı yağış ortalaması 36,8 mm, normali 21,7 mm ve 2015 Yılı Eylül ayı yağış ortalaması ise 19,4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 69,6; geçen yıl Eylül ayı yağışına göre ise % 89,7 artış gözlenmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 24,2 mm, normali 35,2 mm, 2015 Eylül ayı yağışı ise 58,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 31,3; geçen yıl Eylül ayı yağışına göre ise % 58,3 azalma gözlenmiştir.

Ege

Bölge yağış ortalaması 24,0 mm, normali 16,3 mm, 2015 Eylül ayı yağışı ise 29,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 47,2 artış, geçen yıl Eylül ayı yağışına göre ise % 19,5 azalma gözlenmiştir.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 32,8 mm, normali 15,4 mm, 2015 Eylül ayı yağışı ise 24,2 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 100’den fazla, geçen yıl Eylül ayı yağışına göre ise % 35,5 artış gözlenmiştir.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 23,1 mm, normali 14,1 mm, 2015 Eylül ayı yağışı ise 10,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 63,8, geçen yıl Eylül ayı yağışına göre % 100’den fazla artış gözlenmiştir.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 92,9 mm, normali 49,9 mm, 2015 Eylül ayı yağışı ise 28,4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 86,2; geçen yıl Eylül ayı yağışına göre ise % 100’den fazla artış gözlenmiştir.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 28,8 mm, normali 14,7 mm, 2015 Eylül ayı yağışı ise 4,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 95,9; geçen yıl Eylül ayı yağışına göre ise % 100’den fazla artış gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 10,8 mm, normali 5,1 mm, 2015 Eylül ayı yağışı ise 1,4 mm’dir. Yağışlarda normaline ve geçen yıl Eylül ayı yağışına göre % 100’den fazla artış gözlenmiştir.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 05 Ekim 2016

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.