"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

İklim Değişikliği

Küresel Projeksiyonlar ve Senaryolar | Projeler | İlgili Bağlantılar | Yeni Senaryolar


Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları" TÜBİTAK KAMAG Projesi:

TÜBİTAK tarafından desteklenen 105G015 nolu “Türkiye için İklim Değişikliği Senaryoları” başlıklı proje kapsamında, 2006-2008 yılları arasında gerçekleştirilen, bir Kamu ARGE projesidir.

Proje kapsamında, insan kökenli etkiler sonucu oluşmuş ve oluşacak iklim değişikliklerinin Türkiye ve bölgesine nasıl yansıyacağı araştırılmıştır. Bu proje ile, küresel iklim modelleriyle (GCM) üretilen iklim projeksiyonlarının dinamik yöntemler yardımıyla ölçeklerinin küçültülmesi, ve bu yolla, özellikle iklim değişikliğinin etkilerini ve iklim değişikliklerine uyum çalışmalarının temel girdisini oluşturacak uzaysal ayrıntılı bölgesel projeksiyonların elde edilmesi hedeflenmiştir.

Yurtdışı bir kurumdan (Max Planck Meteoroloji Enstitüsü, Almanya) temin edilen A2 ve B1 salım senaryolarına ait GCM (= ECHAM5 modeli) simülasyon çıktıları RegCM3 bölgesel iklim modelli kullanılarak daha küçük ölçeklere indirgenmiştir. Bu yöntemle, 1961-2000 ve 2000-2099 zaman aralıkları için iklim projeksiyonları elde edilmiştir. Bu simülasyonlara ait çeşitli ürünler (sıcaklık, yağış, akış gibi) Veri Dağıtım Sistemi başlığı altında kullanıcılara sunulmaktadır.

Proje, gerek İTÜ’nün ilgili birimleri, gerekse DMİ bünyesinde bölgesel iklim projeksiyonlarının gerektirdiği becerilerle donanmış insan kaynaklarının gelişmesine ve ulusal düzeyde konunun öneminin kavranmasına katkı yapmıştır.

ECHAM5 A2 Senaryosu RegCM3 Model Sonuçları

ECHAM5 B1 Senaryosu RegCM3 Model Sonuçları

http://gaia.itu.edu.tr/