"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

İklim Değişikliği

Küresel Projeksiyonlar ve Senaryolar | Projeler | İlgili Bağlantılar | Yeni Senaryolar


İlgili Bağlantılar

Türkiye İçin İklim Değişikliği Senaryoları" TÜBİTAK KAMAG Projesi: http://gaia.itu.edu.tr/

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Daire Başkanlığı: http://iklim.cob.gov.tr/

“İklim Değişikliğinin Baraj Haznelerinin Arz Güvenilirliklerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi” Tübitak Çaydag 108Y301 no.lu araştırma projesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Tübitak: http://web.deu.edu.tr/108Y301/

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Çalışma Grubu: http://www.climatechange.boun.edu.tr/

http://www.rtcc.org/

http://www.climatechangeeducation.org/