"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Alansal Yağış Raporu | Aylık

Değerlendirme Türü Aylık Alansal Yağış Raporu | Alansal Kümülatif Yağış Raporu | Alansal Mevsimlik Yağış Raporu


2016 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu

Genel Durum

Yağışlar genel olarak normalinden az, geçen yıl Kasım ayı yağışından fazla olmuştur.

Kasım ayı yağış ortalaması 46,2 mm, normali 70,0 mm ve 2015 Yılı Kasım ayı yağış ortalaması ise 31,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 34,0 azalma; geçen yıl Kasım ayı yağışına göre ise % 47,6 artış gözlenmiştir.

Bölgeler

Marmara

Bölge yağış ortalaması 99,4 mm, normali 87,9 mm, 2015 Kasım ayı yağışı ise 41,1 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 13,1; geçen yıl Kasım ayı yağışına göre ise % 141,8 artış gözlenmiştir.

Ege

Bölge yağış ortalaması 76,0 mm, normali 81,7 mm, 2015 Kasım ayı yağışı ise 54,7 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 7,0 azalma; geçen yıl Kasım ayı yağışına göre ise % 38,9 artış gözlenmiştir.

Akdeniz

Bölge yağış ortalaması 38,3 mm, normali 90,6 mm, 2015 Kasım ayı yağışı ise 27,8 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 57,7 azalma; geçen yıl Kasım ayı yağışına göre ise % 37,8 artış gözlenmiştir.

İç Anadolu

Bölge yağış ortalaması 19,6 mm, normali 44,7 mm, 2015 Kasım ayı yağışı ise 12,3 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 56,2 azalma; geçen yıl Kasım ayı yağışına göre % 59,3 azalma gözlenmiştir.

Karadeniz

Bölge yağış ortalaması 60,4 mm, normali 77,1 mm, 2015 Kasım ayı yağışı ise 50,4 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 21,7; geçen yıl Kasım ayı yağışına göre ise % 19,8 artış gözlenmiştir.

Doğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 32,4 mm, normali 62,3 mm, 2015 Kasım ayı yağışı ise 24,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 48,0 azalma; geçen yıl Kasım ayı yağışına göre ise % 32,2 artışa gözlenmiştir.

Güneydoğu Anadolu

Bölge yağış ortalaması 39,7 mm, normali 68,2 mm, 2015 Kasım ayı yağışı ise 21,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre % 41,8 azalma; geçen yıl Kasım ayı yağışına göre ise % 84,7 artış gözlenmiştir.

Türkiye, Normalleri ile karşılaştırma

Türkiye, Geçen Yıl ile Karşılaştırma

Marmara

Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Son Güncelleme: 05 Aralık 2016

01/01/2015 tarihinden itibaren yağış analiz ve değerlendirmeleri, uzun sürelerde yağış verisi mevcut 255 adet meteoroloji istasyonu kullanılarak alansal olarak hazırlanmıştır. İstasyonlardan noktasal olarak ölçülen yağış verileri Coğrafi Bilgi Sistemleri altında Kriging Metodu kullanılarak alansal hale dönüştürülmüştür.

* Yuvarlamadan dolayı yüzde oranlarında ± 1 farklılık olabilir.

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.